Validering

En validering innefattar inte enbart ett protokoll på utförd kontroll. För oss innebär en validering
dessutom en möjlighet att genom information och tekniskt kunnande, ge er en förebyggande
service som säkerställer en hög driftsäkerhet och kvalitet.

Vad ger en validering?

– Optimerad stråldos för patient
– Verifierad hög bildkvalitet
– Bibehållen hög kunskapsnivå för er personal
– Protokoll med resultat av validering

För bokning eller mer informtion, kontakta oss på
Telefon: 0346-48800
E-mail: support@dentalmind.com

Kategori: .