Dentalmind | Tillhandahåller tjänster och produkter såsom digital röntgen för tandläkare, och designar webbplatser för tandläkarmottagningar.

Aktivera fjärrstyrning av din dator

Förmodligen har du blivit kontaktad eller så har du kontaktat vår supportpersonal. För att de ska kunna hjälpa dig behöver de kunna fjärrstyra din dator och för att de ska kunna göra det behöver du installera programvaran LogMeIn här nedanför.

Läs texten för att godkänna

Behandling av personuppgifter.

Dentalmind behandlar dina person- och företagsuppgifter endast i samband med försäljning och felsökning eller reparation vid fel på dator/program/hårdvara samt i syftet att erbjuda nya produkter som passar in i din verksamhet. Du har alltid rätta att begära ut de uppgifter vi har lagrat i vårt datasystem eller begära att vi tar bort dina uppgifter i våra system. Vi sparar endast uppgifter om våra kunder som har köpt vårt bildprogram Dentalmind Imaging eller tidigare utgåvor under namnet Xrayvision & Oriview.

Vi delar bara dina uppgifter med tillverkaren av Dentalmind Imaging, Apteryx Inc i USA. När vi delar dina uppgifter med Apteryx Inc är det endast vid konvertering av din databas till vårt format. Så snart databasen är konverterad raderas dina uppgifter hos Apteryx Inc.
Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi lagrar uppgifter om dig eller ditt företag.

Tel. 0346 488 00 info@dentalmind.com

ISO Certifierade

Att uppfylla alla kunders förväntan är Dentalmind AB:s överordnande mål. Ett steg mot detta mål har tagits under 2008 då företaget har utvecklat och infört ett verksamhetssystem som uppfyller alla krav i ISO 9001, ISO 13485 och MDD 93/42/EEC. Det samlade kvalitetsledningssystemet är godkänt av Lloyd´s Register Quality Assurance Limited den 5:e februari 2009.

Kvalitetsstandarderna ISO 9001 och ISO 13485 representerar alla kunders samlade krav. Medical Device Directory 93/42/EEC är kraven på en tillverkare av medicinsktekniska produkter.

Dentalmind AB är tillverkare av Dentalmind Digital X-Ray 2, Dentalmind Digital X-Ray 3 och Dentalmind Imaging bildbehandlingsprogram som alla är klassificerade som klass IIa produkter enligt MDD/93/42/EEC.

Dentalmind är certifierade enligt: ISO 13485:2016: